Vi har valgt å samarbeid og benytter Tripletex som regnskapssystem.Dette er valgt fordi vi mener dette systemet passer til både små og store selskap, og alle bransjer. Samt at det er et helhetlig regnskapssystem, som har lønn, fakturering, betaling og regnskapet i ett og samme system.
Tripletex er også langt fremme med utvikling og integrasjoner.